Tjänster

Spegelarbete bortom illusionen

Kurser

Grundkurs och vidare utveckling.


Bortom illusionen får vi förståelse för våra speglingar.

Där finns den symboliska betydelsen för alla våra

upplevelser.

Själen speglar sig i alltet och därmed ser du dig själv

i alla dina upplevelser.

I alla dina möten med andra människor, i saker och

ting, din kropp och i dina drömmar, ja allt.


Under kursdagarna går vi igenom och jobbar med:

Illusionens betydelse och symbolik.

Våra medvetna och undermedvetna/undertryckta behov.

Olika speglingar och dess betydelse.

Varför speglingar skapas och dess attraktion.

Hur de olika uttrycken av speglingar kan upplevas.

Vad en omvandling innebär.

Vad just du behöver för att en omvandling ska bli möjlig.

Hur det kan speglas och kännas under och efter en omvandlingsprocess. 


Vi jobbar för att säja ja till oss själva och livet, och lämnar masker och bojor som funnits med oss som skydd för vårt sårbara jag, och säjer nej till de gränser vi sätter upp för oss själva.

Ett mycket spännande och livgivande jobb.


Varje kurstillfälle blir unikt eftersom vi alla är unika.

Om du aldrig har varit i kontakt med Aneva-metoden, är en grundkurs lämplig att börja med.


Grundkursen ger en djupare förståelse för illusionen, spegeglingars olika uttryck och dess symbolik.

Den går också djupare in i förståelsen för våra behov och dess uttryck.

Naturligtvis kommer du att få jobba aktivt med din inre utveckling på flera olika sätt. Det blir spännande, givande och mycket utvecklande dagar tillsammans med kurskamrater och dig själv. Kursdeltagare 12 - 20 personer.


Hur lång är kursen?


ca: 2 1/2 dag.

Grundkursen går du först för att komma igång med förståelsen bortom illusionen, sedan kan du forsätta med flera kurser där andra unika själar också vill jobba vidare för att hålla igång utvecklingen.

Alla kurstillfällen är unika,spännande, utvecklande och mycket livgivande.


 När du/ni ordnar kurstillfället.


Alla veckodagar är möjliga.

Kurstillfället bör vara

ca: 2 1/2 dag.


Vart blir kursen?


Jag kommer till dig och dina vänner,

du har lokal eller vi fixar det tillsammans.


Eller

Jag ordnar lokal och bjuder in till kurs.

Du är välkommen att göra din intresseanmälan.


Pris på kurser?


Pris/person kurstillfälle ca: 2 1/2 dag - 3100:-


Jag jobbar mobilt och finns där du finns.

Har du frågor kontaktar du mig via mail.

Prisuppgifter på det du önskar

får du vid förfrågning via mail.

Bokning och intresseanmälan

Varmt Välkommen!

Föredrag


Jag kommer till er. Till din förening, Din lokal. En plats där ni är flera människor som är nyfikna och vill se bortom illusionen.


Allt som finns runt omkring och i oss är speglingar, och dessa speglingar har en mening.

De vill berätta något för oss, de är till hjälp, bara vi förstår.

Jag berättar om illusionen, varför den finns, hur den på olika sätt uttrycks och kan upplevas, varför den upplevs på ett visst sätt här och nu. Jag ger lite olika exempel på hur vi bortom illusionen kan se med andra ögon.

Vi har en mängd olika speglingar som vi kan se och uppleva runtomkring oss, och genom vår egen kropp, sinne och emotionellt.

Alla människor och möten är unika vilket gör att alla föredrag blir detsamma och utvecklande.

Ni får hjärtans hjärna ha önskningar om vad ni vill att jag ska berätta om.

Jag ser fram emot ett mycket spännande och livgivande föredrag hos er.När du önskar att jag kommer till er, kontakta mig för mer information.


Enskilda konsultationer


Enskilda samtal finns för dig när du önskar förståelse för dina upplevelser som gör ont på ett eller annat sätt.

Det kan vara upplevelser genom andra människor som gör ont emotionellt, eller din kropp som signalerar på ett eller annat sätt. Du kanske känner någon form av rädsla som hindrar dig att leva ut i den som är du.

Vad det nu än kan vara som känns inom dig, så finns lösningar.

Jag ger dig hjälp till självhjälp genom förståelse för illusionen, vad den vill berätta och vad du behöver ge dig själv för att uppnå förändring.


Vid frågor och priser kontaktar du mig via mail.

Varmt Välkommen!